หวย ก.ข.

“ก่อนปีพ.ศ. ๒๔๕๙ ราษฎรส่วนมากได้พากันลุ่มหลงสำหรับเพื่อการเสี่ยงดวงลาภด้วยลอตเตอรี่ กรัมข. ในคราวเทศกาลวันออกพรรษาปีหนึ่งๆจะได้มองเห็นคนต่างจังหวัดพากันหลั่งไหลนำเงินเข้ามาโปรยแทงหวย กรัมข. ในจังหวัดกรุงเทพอย่างล้นหลาม แม้กระนั้นการลุ้นโชคด้วยลอตเตอรี่ กรัมข. แล้วก็บ่อนเบี้ยนั้นนำความรันทดสู่ผู้หมกหมุ่นหลงเล่นโดยไม่ค่อยรู้สึกเลย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพิจารณาถึงความเสียหายที่พลเมืองของท่านดำเนิรไปในทำนองนี้ก็เลยได้ทรงพระขอความกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออกประกาศยกเลิกอากรลอตเตอรี่เสียในวันที่ ๑ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๔๕๙ แลเลิกอากรบ่อนเบี้ยที่ยังมีอยู่ในนครหลวงในปี พุทธศักราช ๒๔๖๐ รายได้ในอากรบ่อนเบี้ยแล้วก็ลอตเตอรี่ กรัมข. จากขุนบาล ๒ จำพวกนี้นำเงินไปสู่ท้องพระคลังได้ปีหนึ่งๆนับปริมาณร่วม ๑๐ ล้านบาท ถึงกระนั้นท่านก็ยังได้ทรงสละเสียอย่างสบายซึ่งท่านได้ทรงมองเห็นภจนถึงอันตรายแก่เหล่าพลเมืองไทยในทางอ้อมดังได้พูดไปแล้วตอนแรกที่ลอตเตอรี่ กรัมข. จะเกิดขึ้นในกรุงเทวดา พระมหานครนั้น มีเหตุเดิมมาว่าสลากกินแบ่งแบบ กรัมข. นี้ได้นิยมเล่นกันแพร่หลายในเมืองจีนก่อน แล้วก็ในปี พุทธศักราช ๒๓๗๕-๒๓๗๖ ที่รัชกาลที่ ๓ ได้มีขึ้นข้าวปลาของกินแพงทั่วๆไปในประเทศไทย บรรดาประชากรยากจนข้นแค้นขาดแคลนไม่สู้มีเงินทองนำออกใช้จ่ายซื้อกิน ก็เลยเป็นสาเหตุให้เกิดขึ้นสลากกินแบ่ง กรัมข. ขึ้นในประเทศไทยมีพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงว่าไว้ดังต่อไปนี้ เครดิตฟรี “เมื่อครั้งสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปีเถาะ (พุทธศักราช ๒๓๗๔) น้ำมากมาย เมื่อปีงูใหญ่ (พุทธศักราช ๒๓๗๕) น้ำน้อยข้าวแพง จำเป็นต้องซื้อต่างชาติเข้ามาจ่ายขาย คนขาดเงินจะซื้อข้าวรับประทานจำต้องมารับว่าจ้างดำเนินงานคิดเอาเข้าเปนค่าตอบแทน นายอากรนายอากรก็ขาดเงินจะส่ง จำต้องเอาผลิตภัณฑ์ใช้ค่าหลวงที่สุดจนถึงจนกระทั่งผูกปี้ก็ขาดเงินจะให้ จะต้องเข้ามารับดำเนินงานในจังหวัดกรุงเทพ ก็เลยทรงความคิดห์แคลงไปว่า เงินทองบัว เงินครุธ เงินทองพระราชวัง ได้ทำใช้ออกไปก็มากมาย หายไปเสียหมด ทรงสงสัยว่าคนจะเอาไปซื้อฝิ่นมาเก็บไว้ขายในนี้ ก็เลยโปรดให้จับฝิ่นเผาฝิ่นเสียเปนอันมากมาย เงินสดก็ไม่มีขึ้นมา แลจีนหงพระศรีไชยบาล (นายอากรเหล้า) ก็เลยบอกว่าเงินนั้นไปตกอยู่ที่พลเมือง เก็บฝังไว้มากมายไม่นำออกใช้ ถ้าหากแบบงี้ในเมืองจีนตั้งสลากกินแบ่งขึ้นก็เลยมีเงินมา ก็เลยโปรดให้จีนหงตั้งสลากกินแบ่งขึ้นเมื่อเดือนยี่ปีแพะจ.ศ. ๑๑๘๗ (พุทธศักราช๒๓๗๘)” สล็อต เรื่องราวของโรงลอตเตอรี่ เล่ากันมาว่าเมื่อแรกเจ้าสัวหงทำอากรนั้น โรงสลากกินแบ่งตั้งอยู่ในกำแพงเมืองใกล้สะพานหัน แล้วเลื่อนมาอยู่ที่หน้าวังบุริมทิศภิรมย์ในขณะนี้ ตั้งอยู่ในที่นี้เรื่อยๆมากระทั่งในรัชกาลที่ ๕ ปี พุทธศักราช ๒๔๑๕ มีขึ้นไฟไหม้ ก็เลยย้ายโรงสลากกินแบ่งมาอยู่ใกล้ประตูสามยอดตลอดจนกระทั่งเลิกอากรสลากกินแบ่ง รวมเวลาของโรงลอตเตอรี่ตั้งแต่เริ่มมีตราบจนกระทั่งเลิกนับได้ ๘๑ ปี สังคมศาสตร์ วิชารัฐศาสตร์ การบ้านการเมือง เศรษฐวิทยา ผู้แทงจะแทงหวยอักษรที่ตนอยากได้แทงต่อพนักงาน (คนกลาง) เหมือนกันกับตัวแทนขายล็อตเตอรี่ในขณะนี้ โดยจ่ายเงินแล้วรับปลายขั้วลอตเตอรี่ไว้(ในอดีตสมัยให้อนุญาตออกลอตเตอรี่วันละ 2 เวลาหมายถึงเช้าตรู่กับเย็น) …

Continue Reading