การอนุญาตให้มีการเล่นการพนัน

“ตามพ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นคนรักษาการ และก็ให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อทำการดังต่อไปนี้1.ตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพ.ร.บ.นี้2.ระบุเงินค่าธรรมเนียม3.ตั้งเงื่อนไขสำหรับการเล่นการเดิมพัน4.จัดระเบียบเพื่อกระทำการให้เป็นไปตามพ.ร.บ.นี้5กำหนดให้คนรับใบอนุมัติการเล่นเลขลำดับ 17 เลข 18 และก็ลำดับที่ 19 ในบัญชี ข. เสียภาษีอากรมากขึ้นเพื่อเป็นรายได้เทศบาล (มาตรา 16 วรรคสอง)ส่วนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกพระราชกฤษฎีกา ตามพ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 ให้สามารถทำงานได้เฉพาะในเรื่องที่รัฐบาลพิเคราะห์มีความเห็นว่าในสถานที่ใดเหมาะจะอนุญาตจัดให้มี หรือเข้าเล่น หรือเข้าพนันสำหรับเพื่อการเล่นอันเจาะจงเอาไว้ภายในบัญชี กรัม ด้านหลังพ.ร.บ.นี้ หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะเหมือนบัญชี กรัม หรือการเล่นอันรุนแรงอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีข้าราชการได้ออกกฎกระทรวงเจาะจงเสริมเติมห้ามไว้ ภายใต้ข้อจำกัดอะไรก็แล้วแต่ให้มีการเล่นจำพวกใด ให้สามารถจัดการออกพระราชกฤษฎีการะบุได้ ส่วนการออกพระราชกฤษฎีกาในกรณีอื่นข้อบังคับมิได้กำหนดให้สามารถทำงานได้ เครดิตฟรี การเดิมพัน การอนุญาตให้มีการเล่นการเดิมพัน ตามพ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นคนรักษาการ แล้วก็ให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อทำการดังต่อไปนี้ ตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพ.ร.บ.นี้1.ระบุเงินค่าธรรมเนียม2.ตั้งเงื่อนไขสำหรับในการเล่นการเดิมพัน3.จัดระเบียบเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพ.ร.บ.นี้4.กำหนดให้คนรับเอกสารสิทธิ์การเล่นเลขลำดับ 17 เลข 18 แล้วก็เลข 19 ในบัญชี ข. เสียภาษีอากรมากขึ้นเพื่อเป็นรายได้เทศบาล (มาตรา 16 วรรคสอง)5.ส่วนในเรื่องเกี่ยวกับการออกพระราชกฤษฎีกา ตามพ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 ให้สามารถปฏิบัติงานได้เฉพาะในเรื่องที่รัฐบาลพินิจมีความเห็นว่าในสถานที่ใดเหมาะจะอนุญาตจัดให้มี หรือเข้าเล่น หรือเข้าพนันสำหรับเพื่อการเล่นอันกำหนดเอาไว้ในบัญชี กรัม ด้านหลังพ.ร.บ.นี้ หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะเหมือนบัญชี กรัม หรือการเล่นอันรุนแรงอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีข้าราชการได้ออกกฎกระทรวงกำหนดเสริมเติมห้ามไว้ ภายใต้ข้อจำกัดอะไรก็แล้วแต่ให้มีการเล่นประเภทใด ให้สามารถจัดการออกพระราชกฤษฎีการะบุได้ ส่วนการออกพระราชกฤษฎีกาในกรณีอื่นข้อบังคับมิได้กำหนดให้สามารถดำเนินงานได้ สล็อต การอนุญาตให้มีการเล่นการเดิมพัน ตามพ.ร.บ.นี้สามารถทำเป็นในกรณีดังต่อไปนี้ ในเรื่องที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ไว้เป็นพระราชกฤษฎีกากล่าวถึงข้อตกลงการพะนันตามมายี่ห้อ 4 ที่พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 (ฉบับที่ 2) กำหนดให้การเดิมพันอันกำหนดเอาไว้ในบัญชี กรัม ด้านหลังพ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน นั้น จะจัดให้มี เข้าเล่น หรือเข้าพนันได้ในสถานที่กาสิโนของรัฐบาล ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก่อตั้ง กรณีการอนุญาตโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือ เจ้าหน้าที่ผู้กุมอำนาจผลิใบอนุญาต ซึ่งอนุญาตให้เล่นได้เฉพาะการเดิมพันตามบัญชี ข.และก็การแถมพกหรือรางวัลด้วยการลุ้นโชคโดยแนวทางใดๆก็ตามสำหรับการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพตามมายี่ห้อ 8 โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พุทธศักราช 2503) ออกตามความลับพ.ร.บ.การเดิมพัน พ.ศ. 2478 ข้อ …

Continue Reading