ลักษณะของการกระทำผิด

“การเดิมพัน รูปแบบของการกระทำผิด การเล่นการเดิมพันดังที่พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 กำหนดไว้ สามารถแบ่งประเภทและชนิดได้เป็น 4 ชนิด เป็น1.การเล่นที่เป็นการห้ามเด็ดขาดตามมายี่ห้อ 4 วรรคหนึ่ง ที่พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478หมายถึงการเล่นตามบัญชี กรัม การเล่นซึ่งมีลักษณะเหมือนบัญชี กรัม แล้วก็การเล่นรุนแรงอื่นใดที่ระบุห้ามเอาไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งเป็นในกรณีที่ข้อบังคับระบุห้ามไม่ให้จัดให้มี หรือเข้าเล่นหรือเข้าพนัน แม้ว่าจะอนุญาตให้เล่นก็เล่นมิได้ เพราะว่าเป็นการเล่นที่ข้อบังคับไม่ให้ออกเอกสารสิทธิ์ให้เล่น กันได้ เว้นเสียแต่รัฐบาลจะไตร่ตรองมีความคิดเห็นว่า สถานที่ใดเหมาะจะอนุญาตภายใต้บังคับข้อแม้ใด ก็อนุญาตได้โดยมีพระราชกฤษฎีกาให้เล่นในสถานที่ที่กำหนดไว้เพียงแค่นั้นการเล่นที่จำเป็นต้องขอตามมายี่ห้อ 4 วรรคสอง ที่พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478เป็นการเล่นที่กำหนดเอาไว้ภายในบัญชี ข. หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีข้าราชการได้ออกกฎกระทรวงกำหนดเพิ่มอีกไว้ จะจัดให้มีขึ้นได้ต่อเมื่อรัฐมนตรีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ผลิใบอนุญาตเห็นควรรวมทั้งผลิใบอนุญาตให้ หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นโดยไม่ต้องมีเอกสารสิทธิ์ เป็นการที่ข้อบังคับกำหนดไว้เพื่อตั้งใจให้ผู้จัดให้มีการเล่น (เห็นผลคุณประโยชน์อีกทั้งทางตรงรวมทั้งอ้อม) จะต้องได้รับการอนุญาตซะก่อน ถ้าได้รับอนุญาตและจากนั้นก็จัดว่าเข้าเล่นกันได้โดยไม่ผิดกฎหมาย เครดิตฟรี 2.การเล่นลำดับที่ 5 – 15 ตามบัญชี ข. หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงเจาะจงเพิ่มเติมอีกไว้ เป็นการเล่นที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงดวงเพื่อรับรางวัล โดยผู้เล่นไม่ได้ตั้งอกตั้งใจพนันเพื่อเอาแพ้เอาชนะกันราวกับอาทิเช่นการเดิมพันปกติ ข้อบังคับก็เลยได้กำหนดไว้เป็นพิเศษ ซึ่งแม้เป็นการเล่นที่มีการให้ของขวัญเป็นข้าวของแล้วจะให้เป็นเงินแทนไม่ได้ ถ้าเมื่อได้รับของขวัญแล้ว ห้ามไม่ให้นำคืนกลับ เปลี่ยน หรือรับจับจ่ายซื้อของรางวัลนั้นข้างในงาน หรือการเล่นหรือรอบๆตลอดในระหว่างมีงานนอกเหนือจากนั้นยังมีการเล่นที่เป็นการแถมพกหรือรางวัลด้วยการลุ้นโชคโดยแนวทางอะไรก็ตามสำหรับการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพตามมายี่ห้อ 8 ที่พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 อันเป็นการเล่นที่ใช้การเสี่ยงดวงซึ่งไม่ถือเป็นการพนัน แต่ว่าจำเป็นต้องปฏิบัติการขอก่อน ก็เลยจะจัดการถัดไปได้ ถ้าเกิดไม่อย่างนั้นก็จะมีความผิดโดยชอบด้วยกฎหมาย แม้บุคคลใดทำการละเมิดมาตรา 8 จำเป็นต้องต้องโทษตามมายี่ห้อ 14 ที่พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 การเล่นตามมายี่ห้อ 4 ทวิ ที่พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 ซึ่งได้ปรับปรุงเพิ่มอีกโดยพ.ร.บ.การเดิมพัน (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2485 คือ การเล่นทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าลักษณะส่งผลให้เกิดทางได้เสียขึ้นระหว่างกัน บทบัญญัติตามมายี่ห้อ 4 ทวิ เป็นการระบุขึ้นเผื่อไว้ภายในอนาคต ถ้าเกิดมีการเล่นอื่นใดเว้นเสียแต่บัญชี กรัม หรือบัญชี ข. หรือการเล่นที่ไม่มีลักษณะที่คล้ายกับ สล็อต 3.ทั้งคู่บัญชีนั้น จะได้มีข้อบังคับห้ามไว้ทั้งปวง การเล่นตามมายี่ห้อ …

Continue Reading