ประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน

“การเดิมพัน เรื่องราวรวมทั้งพัฒนาการของข้อบังคับเกี่ยวกับการเดิมพัน เมืองไทยได้เริ่มมีข้อบังคับเกี่ยวกับการเดิมพันขึ้นใช้ บังคับเป็นครั้งแรกตอนวันที่ 1 เดือนเมษายน 2472เป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 18 กล่าวถึงการเดิมพันรวมทั้งต่อรอง ซึ่งบทบัญญัติเอาไว้ในมาตรา 853 – 855 อันเป็นบทบัญญัติกล่าวถึงกฎข้อบังคับในทางแพ่ง แล้วก็ยังคงใช้บังคับอยู่จนกระทั่งในตอนนี้ ต่อจากนั้นในปีถัดมาหมายถึงพ.ศ. 2473 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาชนธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็เลยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ออกพระราชกำหนดขึ้นใหม่ เรียกว่า “พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2473” ส่งผล บังคับใช้เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2473 เป็นต้นไป โดยที่ทรงความคิดว่า ข้อบังคับเกี่ยวกับการพะนันพนันขันต่ออันยี่ห้อเอาไว้ภายในพ.ร.บ.หลายฉบับนั้น เหมาะสมปรับปรุงแก้ไข เครดิตฟรี ในปี คริสต์ศักราช 1804 ยังไม่ถึงเวลาที่การออกรบครั้งใหญ่เพื่อครอบครองดินแดน และก็จักรพัตราธิราชนโปเลียนที่ 1 ซึ่งยึดติดกับแนวคิดว่า สันติอย่างยั่งยืนจะมีได้ ต่อเมื่อปราบสหราชอาณาจักรลงได้แค่นั้น ได้ร่วมกับพลเรือเอกลาเหม็นตุชเชอ-เตรวิลล์ (ผู้ซึ่งเสียชีวิตก่อนที่จะทำการเสร็จ) คิดแผนรุกรานเกาะอังกฤษ ซึ่งเป็นแผนที่ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง จากการรบที่ยุทธกองทัพเรือทราฟัลการ์ กองเรือผสมประเทศฝรั่งเศส-ประเทศสเปนที่สั่งโดยพลเรือโท วีลเนิฟว์ ถูกพลเรือโท ลอร์ด เนลสัน ที่ราชกองทัพเรืออังกฤษตีกระทั่งแตกแพ้ ทำให้สหราชอาณาจักร แปลงเป็นประเทศมหาอำนาจทางทะเล นับจากนั้นตราบจนในอีกหนึ่งศตวรรษถัดมา เพิ่มเติมอีกรวมทั้งสะสมไว้ภายในที่เดียวกัน โดยข้อบังคับฉบับนี้ส่งผลเป็นการยกเลิกพ.ร.บ. แล้วก็ระเบียบเกี่ยวกับการพะนันพนันขันต่อที่มีอยู่แล้วเสียทั้งหมด นอกจากความลับมาตรา 853 มาตรา 854 แล้วก็มาตรา 855 ที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทำให้เมืองไทยมีข้อบังคับการเดิมพันซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับข้อกำหนดอันเกี่ยวกับความผิดพลาด และก็ข้อบัญญัติโทษทางอาญาขึ้นใช้บังคับเป็นครั้งแรก แล้วก็นับจากนั้นเป็นต้นมาแนวคิดเกี่ยวกับการเดิมพันในประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงจากการสืบเสาะหาผลตอบแทนมาเป็นการควบคุมและก็คุ้มครองป้องกันแทน ถัดมาก็เลยได้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการเดิมพันขึ้นอีกทีหนึ่ง เนื่องมาจากการเดิมพันได้มีการปรับปรุงขึ้นอย่างเร็ว มีการพนันในจำพวกต่างๆมากยิ่งกว่าเดิมมาย ทำให้ข้อบังคับที่มีใช้อยู่โบราณ ไม่เหมาะสมกับภาวะเรื่องจริงของสังคมไทยในตอนนี้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ช่วงวันที่ 31 เดือนมกราคมพ.ศ. 2478 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล ก็เลยได้มี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ออกพระราชบัญญัติขึ้นใหม่ เรียกว่า “พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478” มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2478 เป็นต้นไป โดยข้อบังคับฉบับนี้ส่งผลเป็นการยกเลิกพ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2473 …

Continue Reading