สินบนนำจับ

“การเดิมพัน สินบนนำจับ สินบนนำจับตามพ.ร.บ.นี้ หมายคือเงินรางวัลที่เมืองให้แก่บุคคลใดที่บอกช่องทางให้เจ้าหน้าที่ไปจับการเดิมพันรายใดรายหนึ่งได้เสร็จ ส่วนสินบนตามประมวลกฎหมายอาญา เป็นเงินหรือเงินอันอื่นที่ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดึงดูดใจให้เขาปฏิบัติไหมทำการประการใดในตำแหน่งงานของตนเองสินบนนำจับตามมายี่ห้อ 15 เป็นมาตรการตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือการทำลายล้างการเดิมพันที่ไม่ถูกกฎหมาย โดยให้ผู้ทำความผิดเป็นผู้จ่ายสินบนแก่หัวหน้าจับมาเป็นๆจำนวนเงินครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าเสียหายด้วย หรือถ้าหากผู้ที่กระทำความผิดไม่จ่ายสินบนดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ให้เมืองชำระเงินให้แก่บุคคลใดที่บอกช่องทางให้เจ้าหน้าที่ไปจับการเดิมพันรายใดรายหนึ่งได้เสร็จ โดยจ่ายจากเงินหลักฐานซึ่งศาลสั่งยึดเมื่อคดีถึงที่สุดหรือจากเงินค่าปรับที่จ่ายต่อศาล ถ้าเกิดผู้ที่ทำความผิดได้รับโทษจำตารางแต่อย่างเดียวก็จะติดสินบนนำจับไม่ได้ หากแม้คดีนั้นจะมีเงินหลักฐานที่ศาลสั่งให้ยึดอยู่ด้วยก็ตาม เนื่องด้วยมาตรา 15 กำหนดให้ศาลสั่งไว้ภายในคำตัดสินให้ผู้ที่กระทำความผิดใช้เงินสินบนแก่หัวหน้าจับครึ่งหนึ่งของเงินค่าปรับก่อน ถ้าเกิดผู้ที่กระทำความผิดไม่จ่ายเงินสินบนก็เลยให้ศาลสั่งให้ชำระเงิน ที่ได้จากการขายทอดตลาดหลักฐานที่ศาลสั่งยึดไว้ หรือถ้าเกิดไม่มีหลักฐานให้ยึดก็ให้ศาลสั่งจ่ายเงินสินบนจากเงินค่าปรับที่ได้จ่ายต่อศาล เครดิตฟรี ส่วนการฟ้องให้สั่งจ่ายสินบนนำจับนั้น จำต้องขอโดยอัยการในขณะฟ้องความผิดพลาด โดยเจาะจงเอาไว้ในคำร้องขอด้านหลังฟ้องว่า รวมทั้งสั่งจ่ายสินบนนำจับแก่หัวหน้าจับตามข้อบังคับด้วย”สินบนนำจับตามพ.ร.บ.นี้ คือเงินรางวัลที่เมืองให้แก่บุคคลใดที่บอกช่องทางให้เจ้าหน้าที่ไปจับการเดิมพันรายใดรายหนึ่งได้เสร็จ ส่วนสินบนตามประมวลกฎหมายอาญา หมายคือเงินหรือเงินทองอันอื่นที่ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดึงดูดใจให้เขาปฏิบัติหรือเปล่าทำการประการใดในตำแหน่งงานของตนเอง สินบนนำจับตามมายี่ห้อ 15 เป็นมาตรการทางด้านกฎหมายเพื่อเกื้อหนุนการทำลายล้างการเดิมพันที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยให้ผู้กระทำความผิดเป็นผู้จ่ายสินบนแก่หัวหน้าจับมาเป็นๆจำนวนเงินครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าเสียหายด้วย หรือถ้าเกิดคนที่ทำความผิดไม่จ่ายสินบนดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้ว ให้เมืองชำระเงินให้แก่บุคคลใดที่บอกช่องทางให้เจ้าหน้าที่ไปจับการเดิมพันรายใดรายหนึ่งได้เสร็จ โดยจ่ายจากเงินหลักฐานซึ่งศาลสั่งยึดเมื่อคดีถึงที่สุดหรือจากเงินค่าปรับที่จ่ายต่อศาล ถ้าเกิดผู้กระทำความผิดได้รับโทษจำตารางแต่อย่างเดียวก็จะติดสินบนนำจับไม่ได้ หากแม้คดีนั้นจะมีเงินหลักฐานที่ศาลสั่งให้ยึดอยู่ด้วยก็ตาม เหตุเพราะมาตรา 15 กำหนดให้ศาลสั่งเอาไว้ในคำตัดสินให้คนที่ทำความผิดใช้เงินสินบนแก่หัวหน้าจับครึ่งหนึ่งของเงินค่าปรับก่อน หากคนที่ทำความผิดไม่จ่ายเงินสินบนก็เลยให้ศาลสั่งให้ชำระเงิน ที่ได้จากการขายทอดตลาดหลักฐานที่ศาลสั่งยึดไว้ หรือถ้าเกิดไม่มีหลักฐานให้ยึดก็ให้ศาลสั่งจ่ายเงินสินบนจากเงินค่าปรับที่ได้จ่ายต่อศาล สล็อต เมื่อศาลสั่งจ่ายเงินสินบนแล้วเป็นหน้าที่ของหัวหน้าจับที่จะจำเป็นต้องมายื่นคำอ้อนวอนรับเงินสินบนจากศาลด้วยตัวเอง ตอนที่จะมายื่นได้ก็จำเป็นต้องรอคอยให้คดีถึงที่สุดแล้ว แม้กระนั้นถ้าหากหัวหน้าจับไม่มาด้วยตัวเอง จะมอบฉันทะให้โจทก์หรือคนไหนมารับแทนก็ได้เริ่มแรกแม้กระนั้นได้ออกประกาศประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 รวมทั้ง 2 แม้กระนั้นวันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พระพุทธศักราช 2466 เป็นต้นมา ได้มีความเห็นชี้แนะมากเพื่อยังประมวลกฎหมายนี้ให้บริบูรณ์เพิ่มขึ้น รวมทั้งเมื่อได้พินิจพิเคราะห์โดยชัดเจนแล้ว มองเห็นพอสมควรให้ตรวจชำระบทบัญญัติในบรรพ 1 แล้วก็ 2 ที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วนั้นใหม่ จึ่งทรงพระโปรดโปรดเกล้าฯ สั่งว่า บทบัญญัติเดิมในบรรพ 1 รวมทั้ง 2 ที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ประกาศไว้แม้กระนั้นในวันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พระพุทธศักราช 2466 นั้น ให้ยกเลิกเสียสิ้น แล้วก็ใช้บทบัญญัติที่ได้ตรวจชำระใหม่ห้อยท้ายพระราชกฤษฎีกานี้แทนสืบไป อนึ่ง หยุด แสงสว่างอุทัย ศ.จ.คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บอกเหตุผลอีกประการหนึ่งของการยกเลิกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 แล้วก็บรรพ 2 เดิม ก่อนให้ใช้ที่ตรวจชำระใหม่นั้น ว่า สล็อตออนไลน์ เมื่อได้นำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 รวมทั้งบรรพ 2 ที่ถูกยกเลิกมาเปรียบเทียบกับข้อบังคับเดี๋ยวนี้ …

Continue Reading

ทรัพย์สินพนัน และเครื่องมือเล่นการพนัน

“เงินตามมายี่ห้อ 10 ที่พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 ที่ข้อบังคับข้อกำหนดให้สามารถยึดได้นั้น สามารถแยกได้เป็น 2 จำพวก ดังต่อไปนี้เงินทองพนันหรือสินพนันเป็นเงินทองที่เป็นวัตถุที่การแพ้ชนะกัน ตัวอย่างเช่น เงินหรือสินทรัพย์ หากจับสินทรัพย์พนันได้ในวงพนันข้อบังคับให้ศาลยึดได้เสียทั้งนั้น แต่ว่าถ้าเกิดเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้คัดแยกออกพนันก็จะยึดมิได้ เงินหรือของขวัญที่ใช้เป็นสินพนันถึงแม้ในขณะจับได้จะยังไม่เป็นสินพนันหรือรางวัลสำหรับเพื่อการพนันก็ยังยึดได้ ดังเช่นว่า เงินกองกลางที่ผู้เล่นเอาวางไว้หน้าเจ้ามือ หรือของขวัญที่วางไว้สำหรับให้แก่ผู้จับฉลากได้ ศาลยึดได้ทั้งหมดทั้งปวง ส่วนข้าวของที่จะนับว่าเป็นสินพนันควรจะเป็นข้าวของที่มีค่าเพียงพอในตัวของมันเองสิ่งที่ใช้ในการเล่นพนัน คือ เครื่องมือสำหรับใช้เล่นพนัน ซึ่งข้อบังคับให้ยึดตามประมวลกฎหมายอาญา มีความหมายว่าให้ศาลสามารถใช้ดุลยพินิจสำหรับในการตรึกตรองได้ โดยใคร่ครวญว่าเป็นเงินทองที่ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้สำหรับในการเล่นพนันหรือเปล่า หรือเงินนั้นเป็นของคนอื่นๆที่ไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยสำหรับการเล่นการเดิมพันนั้นหรือเปล่า ซึ่งแม้ศาลยึดสิ่งที่ใช้ในการเล่นพนัน เจ้าของที่ตามที่เป็นจริงไม่เคยรู้มองเห็นเปิดโอกาสสำหรับเพื่อการเล่นพนันนั้นมีสิทธิวิงวอนคืนต่อศาลได้ แม้กระนั้นถ้าเกิดเป็นสินพนันนั้นเจ้าของที่ตามที่เป็นจริงแม้ว่าจะไม่เคยทราบมองเห็นเปิดโอกาสด้วยก็จะขอร้องคืนต่อศาลไม่ได้ เครดิตฟรี ล็อตเตอรี่ สลากกินรวบ และก็สวีป หรือการเล่นประการใดที่เสี่ยงดวงมอบเงินหรือคุณประโยชน์อันอื่นแก่ผู้เล่นคนหนึ่งคนไหน จะต้องส่งสลากให้เจ้าหน้าที่ผู้ผลิใบอนุญาตประทับก่อน ก็เลยจะนำออกวางขายได้ หากยังไม่ได้รับอนุญาตให้มีการเล่น ห้ามไม่ให้ประกาศประชาสัมพันธ์หรือเชิญโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้บุคคลอะไรก็ตามร่วมสำหรับเพื่อการเล่นนั้น ซึ่งถ้าหากมิได้รับอนุญาตข้อบังคับมอบอำนาจผู้พิทักษ์สันติราษฎร์หรือนายอำเภอที่จะยึดรวมทั้งทำลายเสียก็ได้และก็หากประกาศหรือเอกสารนั้นส่งทางไปรษณีย์ถึงคนรับที่อยู่ในแว่นแคว้น เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะยึดประกาศหรือเอกสารนั้นไว้ ก็ได้ แม้กระนั้นจำเป็นจะต้องแจ้งให้คนรับรู้ก่อน หากคนรับมีข้อโต้เถียงว่า ประกาศหรือเอกสารนั้นมิได้เป็นการเชิญชวนคนอื่นๆให้เข้าเล่นการเดิมพัน คนรับจะนำคดีไปฟ้องคดีด้านในระบุ 1 เดือน นับจากวันที่ได้รับฟ้องร้องจากเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ก็ได้ ถ้าเกิดคนรับมิได้นำคดีไปฟ้องร้อง หรือเมื่อศาลสั่งยืนการยึดนั้น เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์มีอำนาจทำลายประกาศหรือเอกสารที่ยึดไว้นั้นได้ แต่ว่าเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะเปิดซองหรือห่อออกมองโดยอาศัยอำนาจจากที่กล่าวมานี้มิได้ เว้นแต่ว่าจะมีสัญลักษณ์ข้างนอกแปลว่า ในซองหรือในห่อนั้นมีสิ่งที่จะจะต้องยึดและก็ทำลายตามพ.ร.บ.การพะนันจุดมุ่งหมายของผู้ร่างนั้น ในสาระสำคัญก็คือ ร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับความอยากของประเทศ ด้วยเหตุนั้น ผู้ร่างก็เลยมานะอย่างมากที่จะไม่ติดกับของการก๊อปปี้บทบัญญัติของข้อบังคับต่างถิ่นแล้วเอามาดัดแปลงปรับปรุงแก้ไขทำตามเพียงแต่ผิวเผิน สล็อต ไม่ว่าบทข้อบังคับต่างชาตินั้นๆจะวิเศษเยี่ยมเท่าใดก็ตาม ในการร่างกฎหมายแต่ละลักษณะๆนั้น ผู้ร่างจะเริ่มด้วยการเล่าเรียนประเด็นนั้นๆอย่างกว้างๆก่อนโดยมองจากข้อกฎหมายของประเทศไทยที่มีอยู่ (พ.ร.บ. หรือคำตัดสิน) และก็จากประมวลกฎหมายหลักๆของนอก ตัวอย่างเช่น ในด้านของความแจ่มกระจ่างจะมองจากประมวลกฎหมายประเทศฝรั่งเศส ธรรมศาสตร์บางสิ่งมองจากข้อบังคับอังกฤษบางฉบับซึ่งนิติกรประเทศไทยโดยมากรู้จักอย่างดีเยี่ยม ในทางของบทบัญญัติที่สบายสำหรับการใช้แล้วก็ล้ำสมัยจะมองจากประมวลกฎหมายของสวิสแล้วก็ประเทศญี่ปุ่น ในด้านของความกระชับรัดกุมด้วยเคล็ดวิธีด้านกฎหมายก็จะมองจากประมวลกฎหมายเยอรมัน นอกเหนือจากนั้นก็ยังได้นำเอาข้อเปลี่ยนปรับแต่งที่ได้มีขึ้นในข้อบังคับของอิตาลี เบลเยียม ฮอลันดา แล้วก็บางเมือง ในอเมริกามาเป็นข้อใคร่ครวญด้วย ในเรื่องที่มีทางที่จะข้อกำหนดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปได้หลายๆหนทาง คณะกรรมการจะเลือกวิถีทางที่ส่งผลในทางปฏิบัติสูงที่สุดสอดคล้องกับความต้องการยุคใหม่ที่สุด เพราะเหตุนี้ คณะกรรมการก็เลยมานะเป็นอย่างมากที่จะใช้ประโยชน์จากประสบการณ์และก็ความคิดของประเทศที่ได้มีประมวลกฎหมายมาก่อน มากยิ่งกว่าที่จะเลียนแบบตามๆกันไปดังเป็นข้าทาสทางสติปัญญา… สล็อตออนไลน์ แม้ว่าจะมีการวางทางไว้แบบนั้น แต่ว่า การปฏิบัติการก็ไม่ใช่ง่าย เนื่องจากว่าสำหรับการกล่าวถึงบทข้อบังคับของไทยตอนแรกขึ้นมาพินิจพิเคราะห์ประกอบนั้น ข้อกฎหมายทางแนวทางตรึกตรองความแล้วก็ทางอาญามีมากยิ่งกว่าทางแพ่งแล้วก็การค้า ประกอบกับใน พุทธศักราช 2462 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์คุณ ท่านเจ้าสวัสดิงาม กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ได้ทรงลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ และก็เจ้าพระยายกโทษราชามหาชอบธรรมธร (หม่อมราชวงศ์ลบ สุทัศน์) ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กระทรวงยุติธรรม ได้รับตำแหน่งแทน อนึ่ง ยังมีการก่อตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกหลายภาควิชาจนกระทั่งเฝือ …

Continue Reading