ลักษณะของการกระทำผิด

“การเดิมพัน รูปแบบของการกระทำผิด การเล่นการเดิมพันดังที่พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 กำหนดไว้ สามารถแบ่งประเภทและชนิดได้เป็น 4 ชนิด เป็น1.การเล่นที่เป็นการห้ามเด็ดขาดตามมายี่ห้อ 4 วรรคหนึ่ง ที่พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478หมายถึงการเล่นตามบัญชี กรัม การเล่นซึ่งมีลักษณะเหมือนบัญชี กรัม แล้วก็การเล่นรุนแรงอื่นใดที่ระบุห้ามเอาไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งเป็นในกรณีที่ข้อบังคับระบุห้ามไม่ให้จัดให้มี หรือเข้าเล่นหรือเข้าพนัน แม้ว่าจะอนุญาตให้เล่นก็เล่นมิได้ เพราะว่าเป็นการเล่นที่ข้อบังคับไม่ให้ออกเอกสารสิทธิ์ให้เล่น กันได้ เว้นเสียแต่รัฐบาลจะไตร่ตรองมีความคิดเห็นว่า สถานที่ใดเหมาะจะอนุญาตภายใต้บังคับข้อแม้ใด ก็อนุญาตได้โดยมีพระราชกฤษฎีกาให้เล่นในสถานที่ที่กำหนดไว้เพียงแค่นั้นการเล่นที่จำเป็นต้องขอตามมายี่ห้อ 4 วรรคสอง ที่พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478เป็นการเล่นที่กำหนดเอาไว้ภายในบัญชี ข. หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีข้าราชการได้ออกกฎกระทรวงกำหนดเพิ่มอีกไว้ จะจัดให้มีขึ้นได้ต่อเมื่อรัฐมนตรีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ผลิใบอนุญาตเห็นควรรวมทั้งผลิใบอนุญาตให้ หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นโดยไม่ต้องมีเอกสารสิทธิ์ เป็นการที่ข้อบังคับกำหนดไว้เพื่อตั้งใจให้ผู้จัดให้มีการเล่น (เห็นผลคุณประโยชน์อีกทั้งทางตรงรวมทั้งอ้อม) จะต้องได้รับการอนุญาตซะก่อน ถ้าได้รับอนุญาตและจากนั้นก็จัดว่าเข้าเล่นกันได้โดยไม่ผิดกฎหมาย เครดิตฟรี 2.การเล่นลำดับที่ 5 – 15 ตามบัญชี ข. หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงเจาะจงเพิ่มเติมอีกไว้ เป็นการเล่นที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงดวงเพื่อรับรางวัล โดยผู้เล่นไม่ได้ตั้งอกตั้งใจพนันเพื่อเอาแพ้เอาชนะกันราวกับอาทิเช่นการเดิมพันปกติ ข้อบังคับก็เลยได้กำหนดไว้เป็นพิเศษ ซึ่งแม้เป็นการเล่นที่มีการให้ของขวัญเป็นข้าวของแล้วจะให้เป็นเงินแทนไม่ได้ ถ้าเมื่อได้รับของขวัญแล้ว ห้ามไม่ให้นำคืนกลับ เปลี่ยน หรือรับจับจ่ายซื้อของรางวัลนั้นข้างในงาน หรือการเล่นหรือรอบๆตลอดในระหว่างมีงานนอกเหนือจากนั้นยังมีการเล่นที่เป็นการแถมพกหรือรางวัลด้วยการลุ้นโชคโดยแนวทางอะไรก็ตามสำหรับการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพตามมายี่ห้อ 8 ที่พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 อันเป็นการเล่นที่ใช้การเสี่ยงดวงซึ่งไม่ถือเป็นการพนัน แต่ว่าจำเป็นต้องปฏิบัติการขอก่อน ก็เลยจะจัดการถัดไปได้ ถ้าเกิดไม่อย่างนั้นก็จะมีความผิดโดยชอบด้วยกฎหมาย แม้บุคคลใดทำการละเมิดมาตรา 8 จำเป็นต้องต้องโทษตามมายี่ห้อ 14 ที่พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 การเล่นตามมายี่ห้อ 4 ทวิ ที่พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 ซึ่งได้ปรับปรุงเพิ่มอีกโดยพ.ร.บ.การเดิมพัน (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2485 คือ การเล่นทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าลักษณะส่งผลให้เกิดทางได้เสียขึ้นระหว่างกัน บทบัญญัติตามมายี่ห้อ 4 ทวิ เป็นการระบุขึ้นเผื่อไว้ภายในอนาคต ถ้าเกิดมีการเล่นอื่นใดเว้นเสียแต่บัญชี กรัม หรือบัญชี ข. หรือการเล่นที่ไม่มีลักษณะที่คล้ายกับ สล็อต 3.ทั้งคู่บัญชีนั้น จะได้มีข้อบังคับห้ามไว้ทั้งปวง การเล่นตามมายี่ห้อ …

Continue Reading

บุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพนัน

“บุคคลที่มีความข้องเกี่ยวเกี่ยวพันสำหรับเพื่อการเล่นพนัน มีอยู่ 2 ข้างเป็นผู้จัดให้มีการเล่น และก็ผู้เล่น ผู้จัดให้มีการเล่น หรือภาษาประชาชนเรียกว่า หัวหน้าสำนัก หรือเจ้ามือ ตามมายี่ห้อ 5 นั้น ควรต้องมองเจตนาโดยปกติตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นหลัก ซึ่งถ้าเกิดเป็นการทำความผิดตามบัญชี กรัม จะมีความผิดในทันที เพราะเหตุว่าข้อบังคับกำหนดให้ห้ามเล่นโดยเด็ดขาดนอกจากรัฐบาลจะอนุญาตให้เล่นในสถานที่ใดโดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกา ส่วนความประพฤติข้อผิดพลาดตามบัญชี ข. ที่คือเรื่องของการได้รับอนุญาต จะเป็นความไม่ถูกต่อเมื่อถ้าเกิดมีการเล่นที่พลิกแพลงไม่ถูกข้อจำกัดจากที่ตนได้รับอนุญาต ก็จะเป็นความผิดตามมาตรา 12 ซึ่งความผิดพลาดของผู้จัดให้มีการเล่นการเดิมพันจะปราศจากความไม่ถูกฐานเป็นผู้ผลักดันและสนับสนุนเพิ่มเติมกรณีหนึ่ ผู้เล่น คือ ผู้อยู่ในแวดวงเล่นทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นการเดิมพันหรือผู้ดูการเดิมพันซึ่งคือปัญหาที่จะพิสูจน์ได้ยากคนที่อยู่ในแวดวงเล่นคนไหนกันเป็น ผู้เล่นพนันบ้าง ข้อบังคับก็เลยได้ระบุการสันนิษฐานไว้ตามมายี่ห้อ 6 ว่าแม้ว่าจะมิได้เล่นด้วยแม้กระนั้นอยู่ในแวดวงเล่นก็ถูกคาดการณ์ไว้ก่อนว่าเป็นผู้เล่นด้วย เว้นแต่ว่าผู้ซึ่งเพียงมองการเล่นในงานเลี้ยงฉลองสาธารณะหรืองานนักขัตฤกษ์ หรือในที่สาธารณสถาน ส่วนข้อผิดพลาดตามมายี่ห้อ 5 ที่ระบุข้อสมมติฐานไว้ว่าคนใดกัน เข้าเล่นอยู่ด้วยให้คาดการณ์ไว้ก่อนว่าผู้นั้นพนันเอาเงินหรือเงินอันอื่น ซึ่งแนวทางที่จะใช้เพื่อการสืบลบล้างเพื่อพ้นจากความผิดในฐานเป็นผู้เล่นเป็นจำเป็นต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าตนไม่อยู่ในแวดวงเล่น และไม่ได้เข้าพนันเอาเงินแล้วก็สินทรัพย์ด้วย เครดิตฟรี ส่วนแวดวงเล่นแล้วก็สถานที่เล่นการเดิมพัน ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญพร้อมกันกับผู้เล่นตามมายี่ห้อ 6 นั้น มีความเห็นว่า แวดวงเล่นพนันซึ่งก็คือพื้นที่ที่ผู้เล่นการเดิมพันกลุ้มรุมอยู่ในแวดวงเล่นมีเครื่องเล่นการเดิมพัน สินพนันสำหรับเพื่อการเล่นพนัน แม้กระนั้นบ้างครั้งวงเล่นบางทีอาจไม่อยู่ในที่รุมล้อมของผู้เล่นก็ได้ เป็นต้นว่า การเล่นพนันสลากกินรวบไม่ต้องมีแวดวงเล่น การเล่นการเดิมพันแข่งขันม้าก็ไม่มีแวดวงเล่นเป็นตัวเป็นตน แต่ว่าจากความประพฤติปฏิบัติและก็ความเชื่อมโยงระหว่างผู้จัดให้มีการเล่นกับผู้เล่นนั่นเองเป็น แวดวงเล่น การที่จะวิเคราะห์ได้ว่าผู้เล่นใครกันแน่อยู่ในแวดวงเล่น จะต้องมองว่าสถานที่นั้นเป็นวงพนันหรือเปล่า ถ้าเกิดไม่เป็นวงพนันก็จะไม่มีผู้เล่นตามมายี่ห้อ 6 สล็อต ข้อละเว้นของการสันนิษฐานในมาตรา 6 จะใช้เป็นข้อสมมติฐานมิได้หากปรากฏว่าสถานที่เล่นการเดิมพันนั้นเป็นงานสังสรรค์สาธารณะ หรืองานนักขัตฤกษ์ หรือในที่สาธารณสถาน ที่ระบุเป็นข้องดเว้นไว้น่าจะเป็นเพราะเหตุว่าในสถานที่ดังที่กล่าวถึงมาแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีผู้คนคับคั่ง และก็ผู้คนส่วนใหญ่ก็มาเดินมองการละเล่นต่างๆแม้จะมีการเล่นการเดิมพันแต่ว่าก็น่าจะเดินเข้าไปดูแล้วก็เดินผ่านไป คณะกรรมการชุดดังที่กล่าวผ่านมาแล้วเริ่มงานตั้งแต่ พุทธศักราช 2451 นั้นเอง โดยวางองค์ประกอบทั่วๆไปของประมวลกฎหมาย ก่อนที่จะสัมมนาปรึกษาหารือและขอคำแนะนำกันว่าจะทำเป็นประมวลกฎหมายสองฉบับ ประมวลฉบับแรกเกี่ยวกับเรื่องหนี้สิน อีกฉบับเกี่ยวกับเรื่องอื่น ได้แก่ที่เป็นอยู่ในประเทศประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศตูนีเซีย และก็ประเทศโมรอคอยกโก หรือเปล่า ซึ่งห้องประชุมลงความเห็นว่าให้ทำเป็นประมวลกฎหมายฉบับเดียวที่ว่าด้วยเรื่องทางแพ่งและก็การค้าทั้งหมดทั้งปวงจะสมควรกว่า แล้วจึงเริ่มลงมือร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้แก่แว่นแคว้นประเทศไทย จวบจนกระทั่ง พุทธศักราช 2457 ชอร์ช ปาดู เดินทางกลับไปยุโรปและก็ได้เสนอแนะเดแลสเตร (Délestrée) แก่ทางการไทยให้รับหน้าที่แทนตน ปรากฏว่าเดแลสเตรผู้นี้ไม่มีความสามารถพอเพียงที่จะทำงานชูร่าง ซ้ำเขายังรื้อถอนโครงงานที่ชอร์ช ปาดู แล้วก็ภาควิชาทำไว้ก่อนหน้า ทำให้ร่างประมวลกฎหมายกำเนิดความปั่นป่วน และก็การจัดการเป็นไปโดยเฉื่อยอย่างถึงที่สุด เมื่อชอร์ช ปาดู เดินทางกลับมาใน พุทธศักราช 2459 ถึงกับตะลึงงันที่รับรู้ว่างานร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วุ่นถึงเพียงแค่นั้น …

Continue Reading