กฎหมายแม่บทและกฎหมายอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพนัน

“ข้อบังคับแม่บทแล้วก็ข้อบังคับอนุข้อบังคับที่เกี่ยวโยงกับการเดิมพันพ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 เหตุผลสิ่งที่จำเป็นสำหรับเพื่อการประกาศใช้ พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478ภายหลังที่มีการประกาศใช้พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2473 เป็นต้นมา การเดิมพันที่ได้ข้อกำหนดให้มีการควบคุมตามพ.ร.บ.ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้มีการเปลี่ยนแบบการเล่นรวมทั้งปรับปรุงขึ้นอย่างเร็ว ทำให้ข้อบังคับที่มีใช้ในตอนนี้อยู่เชย ไม่เหมาะสมกับภาวะข้อเท็จจริงของสังคมไทยในตอนนี้ ทั้งยังจะได้มีการเพิ่มอีกแล้วก็สะสมพ.ร.บ.การพะนันเสียใหม่ ด้วยเหตุนั้น ตอนวันที่ 31 ม.ค. พ.ศ. 2478 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันท มหิดล ก็เลยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ออกพระราชกำหนดขึ้นใหม่ เรียกว่า “พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478” มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2478 เป็นต้นไป โดยข้อบังคับฉบับนี้ส่งผลเป็นการยกเลิกพ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2473 แล้วก็บรรดาข้อบังคับ กฎ กฎเกณฑ์ซึ่งมีความขัดหรือคัดค้านกับทบัญญัติเตียนที่พ.ร.บ.นี้ นอกจากความลับมาตรา 853 มาตรา 854 และก็มาตรา 855 ที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์รวมทั้งเพื่อมีข้อบังคับที่ใหม่แล้วก็นำสมัยสำหรับเป็นข้อจำกัดสำคัญให้ไทยหลุดพ้นจากความเสียเปรียบในเรื่องสิทธิภาวะนอกอาณาจักรดังกล่าวมาแล้วข้างต้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงแขนณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็เลยทรงวินิจฉัยใจให้มีการทำประมวลกฎหมายชาติบ้านเมืองดุจชาติตะวันตกทั้งหลายแหล่ ดังพระราชเปรยว่า เครดิตฟรี …ในระหว่างตั้งแต่จ.ศ. 1217 ปีเถาะ สัปตศก รัตนโกสินทรศก 74 เมืองไทยได้ทำหนังสือคำสัญญาทางพระราชไมตรีกับนานาประเทศ แล้วก็หนังสือสัญญาทั้งหมดนั้นได้เอาอย่างแบบหนังสือสัญญาที่ฝรั่งได้ทำกับประเทศทางทิศตะวันออกเป็นประเทศเตอรกี จีน และก็ญี่ปุ่น ฯลฯ มีเนื้อความแบบเดียวกันที่ยินยอมให้กงสุลมีอำนาจตั้งศาลตรึกตรองแล้วก็ตัดสินคดีคดีโดยชอบด้วยกฎหมายของเขา ในเมื่อคนภายในบังคับของชาตินั้นๆที่เข้ามาอยู่ในประเทศทางทิศตะวันออกเป็นความกันขึ้นเองหรือเป็นเชลยของคนภายในบังคับของประเทศ ลักษณการแบบงี้ แม้ว่าจะเป็นประโยชน์ที่ทุเลาความรับผิดชอบที่ผู้ครอบครองประเทศได้อยู่บ้างในยุคเมื่อแรกทำหนังสือคำสัญญา เวลายังมีชาวต่างชาติพึ่งเข้ามาค้าขาย แม้กระนั้นถัดมาเมื่อการขายคบกับนานาประเทศก้าวหน้าแพร่หลาย มีคนต่างประเทศมาตั้งประกอบการค้าขายในเขตแดนเพิ่มมากขึ้น ความยากลำบากในเรื่องคดีที่เกี่ยวเนื่องกับคนภายในบังคับต่างถิ่นก็ยิ่งปรากฏกำเนิดมีทวีมากเพิ่มขึ้นทุกครั้ง เนื่องจากว่าเหตุที่คนทั้งหลายแหล่อันประกอบกิจการสโมสรค้าขายอยู่ในประเทศบ้านเรือนอันเดียวกันจะต้องอยู่ในอำนาจศาลและก็ในอำนาจข้อบังคับต่างๆกันตามชาติของบุคคล ปฏิบัติให้เป็นความทุกข์ยากลำบากติดขัดอีกทั้งสำหรับเพื่อการปกครองบ้านเมืองรวมทั้งขัดขวางคุณประโยชน์ซึ่งมาจากคนทั้งหลายแหล่ตลอดจนเชื้อชาติต่างถิ่นนั้นๆเองอยู่มากมายก่ายกอง ความยากแค้นด้วยเรื่องอำนาจศาลกงสุลตัวอย่างเช่นมานี้ย่อมมีทุกประเทศที่ได้ลงนามโดยตัวอย่างอันเดียวกัน รวมทั้งต่างมีความมุ่งมาดปรารถนาแบบเดียวกันที่จะหาเล่ห์เหลี่ยมเลิกล้างแนวทางศาลกงสุลต่างถิ่น ให้คนทั้งหลายแหล่ไม่ว่าชาติใดๆก็ตามบรรดาอยู่ในประเทศนั้นๆได้รับผลดีอยู่ในอำนาจข้อบังคับแล้วก็อำนาจศาลสำหรับบ้านเรือนแต่อย่างเดียวทั่วถึง… สล็อต สมตำแหน่ง เชื้อไทย รศ.คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่รัฐบาลไทยตกลงใจทำประมวลกฎหมายประเทศชาติในคราวนั้นว่า เป็นการกลับระบบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในคราวนั้นจากหน้ามือเป็นหลังมือทีเดียว เนื่องจากเป็นการแปลงจากระบบคอมมอนลอว์ที่ข้อบังคับมาจากบรรทัดฐานที่ศาลระบุ ไปเป็นระบบซีวิลลอว์ ที่ข้อบังคับมาจากแนวทางการนิติบัญญัติ โดยบอกว่า …การตัดสินใจทำประมวลกฎหมายคราวนี้ถือว่าสื่อความหมายในทางประวัติศาสตร์ข้อบังคับของไทยอย่างมากมาย ด้วยเหตุว่าเป็นการแปลงระบบข้อบังคับจากการรับข้อบังคับอังกฤษเข้ามาใช้ ซึ่งได้ปฏิบัติกันมาตรงเวลาครึ่งศตวรรษ…หมายความว่าเมืองไทยหันเหจากการรับระบบคอมมอนลอว์ของอังกฤษมาใช้ แปรไปรับระบบซีวิลลอว์ซึ่งเป็นระบบข้อบังคับของพื้นทวีปยุโรปที่มีนิติวิธีที่ไม่เหมือนกันรวมทั้งตรงกันข้ามกับระบบคอมมอนลอว์ การที่เมืองไทยประกาศใช้ประมวลกฎหมายก็เลยเป็นการเปลี่ยนจากระบบข้อบังคับหนึ่งไปอีกระบบหนึ่งทีเดียว… สล็อตออนไลน์ การเริ่มทำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ภายหลังจากรัฐบาลไทยตกลงใจทำประมวลกฎหมายประเทศชาติแล้ว ใน รัตนโกสินทร์ศก 127 ซึ่งตรงกับ พุทธศักราช 2451 …

Continue Reading

การพนันและขันต่อ

“การเดิมพันรวมทั้งพนันขันต่อ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่องราวรวมทั้งพัฒนาการของการเดิมพันแล้วก็ต่อรองนั้น มีประวัติรวมทั้งพัฒนาการเช่นเดียวกันกับการเดิมพัน พูดอีกนัยหนึ่ง การเดิมพันมีมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ซึ่งไม่สามารถที่จะแยกออกมาจากมนุษย์ได้ ราวกับเป็นมรดกในสังคม โดยที่บางสังคมอนุญาต ให้เล่นได้ บางสังคมไม่ให้เปิดคาสิโน (casino) ก็เพราะว่ามีความเห็นว่าจะเป็นการมอมเมาสมาชิกในสังคม และก็พลเมืองในประเทศทั้งก่อให้เกิดผลกระทบ แม้กระนั้นก็มีการผ่อนผันอยู่บ้าง ในประเทศไทยการเดิมพันเริ่มเข้ามาโดยเชิงพาณิชย์ ซึ่งในยุคเก่าจีนเป็น ผู้นำเข้ามา ตั้งแต่ยุคกรุงจังหวัดสุโขทัยจนถึงมาถึงยุคกรุงศรีอยุธยา ก็มีการตั้งบ่อนมีการเก็บค่าธรรมเนียมจากเจ้าบ่อนเรียกว่า “อากรบ่อนเบี้ย” จนกระทั่งรัชกาลที่ 4 ที่กรุงรัตนโกสินทร์ก็มีการเก็บมากขึ้น เพื่อทดแทนรายได้ที่เสียไปสำหรับในการค้าขายกับต่างแดน การเดิมพันและก็ต่อรอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศข้อตกลง ลักษณะ 18 กำหนดไว้ดังนี้ เครดิตฟรี มาตรา 853 “อันการเดิมพันต่อรองนั้นท่านว่าหาก่อให้กำเนิดหนี้สินไม่ สิ่งที่ได้ให้กันไปสำหรับเพื่อการพนันหรือพนันขันต่อก็จะทวงคืนมิได้ เนื่องจากเหตุหามูลหนี้สินอย่างหนึ่งประการใดไม่ได้ข้อบังคับที่กล่าวนี้ ท่านให้ใช้ตลอดถึงกติกาเป็นมูลหนี้สินอย่างหนึ่งประการใด อันข้างเสียเงินจากการเล่นพนันพนันขันต่อถ้าเกิดทำให้อีกข้างหนึ่งเพื่อจะจ่ายและชำระหนี้เงินพนันหรือต่อรองด้วย”บทบัญญัติดังที่กล่าวถึงมาแล้วจะมองเห็นได้ว่าการพนันหาก่อให้กำเนิดหนี้สินไม่ แปลว่าหนี้สินที่เสียไปสำหรับการพนันไม่บางทีอาจฟ้องร้องคดีบังคับคดีได้ บุคคลที่สูญเสียเงินหรือสินทรัพย์ไปเพราะเหตุว่าการเดิมพันไม่เป็นผู้เสียหายโดยชอบด้วยกฎหมาย สิ่งที่ได้ให้กันไปสำหรับในการพนันนั้นจะทวงคืนมิได้ เพราะเหตุว่าเหตุหามูลหนี้สินประการใดมิได้เป็นสิ่งใดที่ให้กันไปแล้วสำหรับการเล่นการเดิมพันถือเป็นการใหโดยไม่มีมูลหนี้สินต่อกันจะทวงคืนมิได้ ดังนี้รวมทั้งการร้องทุกข์เรียกร้องเอาของที่เสียกลับคืนโดยอ้างถึงว่าการเดิมพันหรือพนันขันต่อไม่ก่อกำเนิดหนี้สินแก่กันแบบนี้ ข้อบังคับจะไม่รับบังคับให้หมายความรวมตลอดถึงกติกาที่ข้างเสียนำมาซึ่งการก่อให้เกิดมูลหนี้สินขึ้นต่ออีกข้างหนึ่งเพื่อเป็นการจ่ายและชำระหนี้สินการพนันหรือต่อรองนั้นด้วย สล็อต การเดิมพันพนันขันต่อตามพ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 นั้น มีอีกทั้งชนิดที่ห้ามเด็ดขาด รวมทั้งชนิดที่ห้ามเล่นแต่ว่าขอรับอนุญาตเล่นได้จากที่เจาะจงเอาไว้ภายในพ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 รวมถึงการเล่นที่มีลักษณะคล้ายกันที่พ.ร.บ.การพะนันห้ามไว้นั้น ก็เลยถือว่าเป็นการเดิมพันต่อรองตามความหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 853 ด้วย ดังนั้นก็เลยหาก่อให้กำเนิดหนี้สินต่อกันไม่ แล้วก็สิ่งใดที่ได้ให้กันไปสำหรับการพนันก็จะทวงคืนมิได้ มาตรา 854 “อันการออกล็อตเตอรี่ดีแล้ว ออกสลากกินรวบดีแล้ว เป็นคำสัญญาอันจะผูกพันต่อเมื่อรัฐบาลได้มอบอำนาจหรือให้คำรับรองแก่การนั้นเฉพาะตัว นอกเหนือจากนี้ท่านให้บังคับตามบทบัญญัติมาตรา 853” การเดิมพันพนันขันต่อที่ข้อบังคับนอกจากให้ผูกพันฟ้องกันได้นั้นมี 2 ชนิด ดังต่อไปนี้ล็อตเตอรี่ (Lottery) เป็นการเล่นโดยการลุ้นโชค โดยผู้บริโภคสลากเล่นคุ้นเคย เอาเงินที่ซื้อสลากมารวมเหมาะเป็นก้อนเมื่อหักค่าครองชีพต่างๆตลอดจนภาษีแล้ว เอาเงินที่เหลือมาจัดเป็นรางวัล โดยการลุ้นโชคด้วยการออกเลขสลาก เลขสลากที่ออกรางวัลตรงกับเลขสลากของผู้บริโภคไปใคร ผู้นั้นก็มีสิทธิได้รับรางวัลสลากกินรวบ (Raffle)หมายถึงการออกตั๋วสลากที่มีปริมาณจำกัดเพื่อเสี่ยงดวงโดยให้ของเป็นรางวัล ยกตัวอย่างเช่น ทีวี ตู้แช่เย็น หรือข้าวของอื่น แล้วขายสลากให้แก่ผู้เล่นเท่าปริมาณราคาของหรือมากยิ่งกว่า แล้วผู้ออกของก็เก็บรวบรวมเอาเงินค่าสลากไปทั้งปวง ส่วนของขวัญตกอาทิเช่นผู้ถือสลากที่ถูกรางวัลโดยกรรมวิธีเสี่ยงดวงอีกทั้งล็อตเตอรี่แล้วก็สลากกินรวบนี้ เป็นคำสัญญาระหว่างผู้จัดให้มีการออกล็อตเตอรี่หรือสลากกินรวบ กับผู้เข้าเล่นนั้นจะผูกพันฟ้องคดีบังคับกันได้ ก็เมื่อรัฐบาลมอบอำนาจหรือให้คำรับรองแก่การออกสลากนั้นรายตัวไป เมื่อผู้จัดให้มีการเล่นรายใดได้รับอำนาจหรือคำรับรองจากรัฐบาลแล้ว คำสัญญาก็ผูกพันกันแล้วก็ฟ้องบังคับกันได้ ไม่อยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 853 แต่ว่าถ้าเกิดรายใดรัฐบาลไม่ให้สิทธิหรือคำรับรอง การเล่นย่อมไม่ก่อกำเนิดหนี้สิน …

Continue Reading