ลักษณะของการกระทำผิด

“การเดิมพัน รูปแบบของการกระทำผิด การเล่นการเดิมพันดังที่พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 กำหนดไว้ สามารถแบ่งประเภทและชนิดได้เป็น 4 ชนิด เป็น
1.การเล่นที่เป็นการห้ามเด็ดขาดตามมายี่ห้อ 4 วรรคหนึ่ง ที่พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478หมายถึงการเล่นตามบัญชี กรัม การเล่นซึ่งมีลักษณะเหมือนบัญชี กรัม แล้วก็การเล่นรุนแรงอื่นใดที่ระบุห้ามเอาไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งเป็นในกรณีที่ข้อบังคับระบุห้ามไม่ให้จัดให้มี หรือเข้าเล่นหรือเข้าพนัน แม้ว่าจะอนุญาตให้เล่นก็เล่นมิได้ เพราะว่าเป็นการเล่นที่ข้อบังคับไม่ให้ออกเอกสารสิทธิ์ให้เล่น กันได้ เว้นเสียแต่รัฐบาลจะไตร่ตรองมีความคิดเห็นว่า สถานที่ใดเหมาะจะอนุญาตภายใต้บังคับข้อแม้ใด ก็อนุญาตได้โดยมีพระราชกฤษฎีกาให้เล่นในสถานที่ที่กำหนดไว้เพียงแค่นั้น
การเล่นที่จำเป็นต้องขอตามมายี่ห้อ 4 วรรคสอง ที่พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478เป็นการเล่นที่กำหนดเอาไว้ภายในบัญชี ข. หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีข้าราชการได้ออกกฎกระทรวงกำหนดเพิ่มอีกไว้ จะจัดให้มีขึ้นได้ต่อเมื่อรัฐมนตรีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ผลิใบอนุญาตเห็นควรรวมทั้งผลิใบอนุญาตให้ หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นโดยไม่ต้องมีเอกสารสิทธิ์ เป็นการที่ข้อบังคับกำหนดไว้เพื่อตั้งใจให้ผู้จัดให้มีการเล่น (เห็นผลคุณประโยชน์อีกทั้งทางตรงรวมทั้งอ้อม) จะต้องได้รับการอนุญาตซะก่อน ถ้าได้รับอนุญาตและจากนั้นก็จัดว่าเข้าเล่นกันได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

เครดิตฟรี


2.การเล่นลำดับที่ 5 – 15 ตามบัญชี ข. หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงเจาะจงเพิ่มเติมอีกไว้ เป็นการเล่นที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงดวงเพื่อรับรางวัล โดยผู้เล่นไม่ได้ตั้งอกตั้งใจพนันเพื่อเอาแพ้เอาชนะกันราวกับอาทิเช่นการเดิมพันปกติ ข้อบังคับก็เลยได้กำหนดไว้เป็นพิเศษ ซึ่งแม้เป็นการเล่นที่มีการให้ของขวัญเป็นข้าวของแล้วจะให้เป็นเงินแทนไม่ได้ ถ้าเมื่อได้รับของขวัญแล้ว ห้ามไม่ให้นำคืนกลับ เปลี่ยน หรือรับจับจ่ายซื้อของรางวัลนั้นข้างในงาน หรือการเล่นหรือรอบๆตลอดในระหว่างมีงานนอกเหนือจากนั้นยังมีการเล่นที่เป็นการแถมพกหรือรางวัลด้วยการลุ้นโชคโดยแนวทางอะไรก็ตามสำหรับการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพตามมายี่ห้อ 8 ที่พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 อันเป็นการเล่นที่ใช้การเสี่ยงดวงซึ่งไม่ถือเป็นการพนัน แต่ว่าจำเป็นต้องปฏิบัติการขอก่อน ก็เลยจะจัดการถัดไปได้ ถ้าเกิดไม่อย่างนั้นก็จะมีความผิดโดยชอบด้วยกฎหมาย แม้บุคคลใดทำการละเมิดมาตรา 8 จำเป็นต้องต้องโทษตามมายี่ห้อ 14 ที่พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 การเล่นตามมายี่ห้อ 4 ทวิ ที่พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 ซึ่งได้ปรับปรุงเพิ่มอีกโดยพ.ร.บ.การเดิมพัน (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2485 คือ การเล่นทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าลักษณะส่งผลให้เกิดทางได้เสียขึ้นระหว่างกัน บทบัญญัติตามมายี่ห้อ 4 ทวิ เป็นการระบุขึ้นเผื่อไว้ภายในอนาคต ถ้าเกิดมีการเล่นอื่นใดเว้นเสียแต่บัญชี กรัม หรือบัญชี ข. หรือการเล่นที่ไม่มีลักษณะที่คล้ายกับ

สล็อต


3.ทั้งคู่บัญชีนั้น จะได้มีข้อบังคับห้ามไว้ทั้งปวง การเล่นตามมายี่ห้อ 4 ทวิ ก็เลยเป็นการเล่นที่ไม่มีข้อบังคับหรือกฎกระทรวงบอกชื่อไว้ให้เล่นกันยังไง หรือพนันกันโดยแนวทางใด ก็เลยเป็นเรื่องจริงที่จะต้องเล่าไปในฟ้องให้ศาลแล้วก็เชลยรู้เรื่องในข้อกล่าวหา
4.การเล่นล็อตเตอรี่ สลากกินรวบ ตามมายี่ห้อ 9 ที่พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 เป็นการพนันประเภทหนึ่งที่จำต้องอาศัยการลุ้นโชคเป็นข้อตกลงของการเดิมพันสำหรับการแพ้ชนะกัน โดยบางทีอาจจำต้องใช้ช่วงเวลาสำหรับในการขายสลากหรือเบอร์
รูปแบบของความประพฤติปฏิบัติข้อผิดพลาดตามพ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 มีดังนี้

สล็อตออนไลน์


1.การเล่นที่มีชื่อกำหนดไว้ภายในบัญชี กรัม ผู้จัดให้มีการเล่น ผู้เข้าเล่น ผู้เข้าพนันมีความผิดร่วมกันทุกคน โดยไม่มีข้อละเว้น
2.การเล่นที่มีชื่อกำหนดเอาไว้ในบัญชี ข. ผู้จัดให้มีการเล่นเพื่อรับผลตอบแทนโดยไร้ใบอนุญาตมีความผิด นอกจากมีกฎกระทรวงให้จัดได้โดยไม่ต้องมีเอกสารสิทธิ์ ส่วนผู้เล่นจะไม่ถูกต่อเมื่อเข้าพนันเอาเงินทองกันโดยไร้ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นขึ้น แม้ผู้จัดให้มีการเล่นมิได้รับผลตอบแทนจากการเล่นพนันก็อาจมีข้อผิดพลาด หรือผู้เล่นไม่ได้เข้าพนันเอาเงินทองกันก็อาจมีข้อผิดพลาดได้ เนื่องจากว่าข้อบังคับให้คาดการณ์ไว้ก่อนว่าผู้นั้นจัดให้มีขึ้นเพื่อรับผลตอบแทนและก็ผู้เข้าเล่นให้คาดคะเนไว้ก่อนว่าผู้นั้นเล่นการเดิมพันกัน
3.การเล่นที่มิได้อยู่ในบัญชี กรัม และก็บัญชี ข. ผู้เล่นใครเข้าเล่นการเดิมพันก็มีความผิดถ้าเกิดคนไหนกันแน่มิได้เข้าเล่นพนันก็ปราศจากความไม่ถูก ส่วนผู้จัดให้มีการเล่นจะมีความผิดก็เมื่อเป็นในกรณีที่จัดให้มีการเล่นเพื่อพนันหรือเข้าเล่นพนันนั้นเอง คำว่า “เพื่อพนัน” คือ การจัดให้มีการเล่นเพื่อจะเอาเปอร์เซ็นต์จากสินพนัน หรือที่ราษฎรเรียกว่า “ค่าคอมมิชชั่น”

jumboslot


4.การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการลุ้นโชคด้วยแนวทางอะไรก็แล้วแต่สำหรับเพื่อการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ จำเป็นที่จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ผลิใบอนุญาตก่อน ก็เลยจะจัดการได้ ซึ่งไม่ใช่การเดิมพัน เพราะว่าเป็นการเล่นที่ผู้จัดให้มีการเล่นเป็นข้างเสียผลดีเป็นไปไม่ได้ได้ ส่วนผู้เล่นมีแม้กระนั้นได้ไม่มีเสีย ปัจจัยที่จะต้องเอามากำหนดไว้ในพ.ร.บ.การพะนันฯ เพราะเหตุว่า

  • เป็นการปิดทางไม่ให้ผู้จัดให้มีการเล่นใช้จังหวะเอามาเป็นคำกล่าวอ้างใช้แนวทางเสี่ยงดวงไปจนกระทั่งการเล่นบางสิ่งที่ข้อบังคับห้ามขาดไว้
  • เป็นการเปิดช่องให้ข้าราชการได้เข้าไปควบคุมการจัดให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลด้วยการลุ้นโชคนั้น ไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบ คดโกงประชากร หรือเป็นการทำให้ผู้เล่นจำเป็นต้องลุ่มหลงสำหรับเพื่อการเสี่ยงดวง
    ในส่วนของกรรมวิธีการเล่นการเดิมพันจำพวกต่างๆผู้เรียบเรียงได้เอามาเขียนนำเสนอไว้ภายในช่วงท้ายของคำพรรณนานี้ให้กับคนที่พึงพอใจจะเรียนรู้ได้รู้ว่า การเดิมพันประเภทต่างๆมีวิธีการเล่นกันเช่นไร เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์สำหรับในการตรึกตรองว่า การเล่นยังไงเป็นความผิดตามบทบัญญัติของข้อบังคับการเดิมพันจำพวกใด
    slot</p”