ประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน

“การเดิมพัน เรื่องราวรวมทั้งพัฒนาการของข้อบังคับเกี่ยวกับการเดิมพัน เมืองไทยได้เริ่มมีข้อบังคับเกี่ยวกับการเดิมพันขึ้นใช้ บังคับเป็นครั้งแรกตอนวันที่ 1 เดือนเมษายน 2472เป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 18 กล่าวถึงการเดิมพันรวมทั้งต่อรอง ซึ่งบทบัญญัติเอาไว้ในมาตรา 853 – 855 อันเป็นบทบัญญัติกล่าวถึงกฎข้อบังคับในทางแพ่ง แล้วก็ยังคงใช้บังคับอยู่จนกระทั่งในตอนนี้ ต่อจากนั้นในปีถัดมาหมายถึงพ.ศ. 2473 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาชนธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็เลยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ออกพระราชกำหนดขึ้นใหม่ เรียกว่า “พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2473” ส่งผล บังคับใช้เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2473 เป็นต้นไป โดยที่ทรงความคิดว่า ข้อบังคับเกี่ยวกับการพะนันพนันขันต่ออันยี่ห้อเอาไว้ภายในพ.ร.บ.หลายฉบับนั้น เหมาะสมปรับปรุงแก้ไข

เครดิตฟรี


ในปี คริสต์ศักราช 1804 ยังไม่ถึงเวลาที่การออกรบครั้งใหญ่เพื่อครอบครองดินแดน และก็จักรพัตราธิราชนโปเลียนที่ 1 ซึ่งยึดติดกับแนวคิดว่า สันติอย่างยั่งยืนจะมีได้ ต่อเมื่อปราบสหราชอาณาจักรลงได้แค่นั้น ได้ร่วมกับพลเรือเอกลาเหม็นตุชเชอ-เตรวิลล์ (ผู้ซึ่งเสียชีวิตก่อนที่จะทำการเสร็จ) คิดแผนรุกรานเกาะอังกฤษ ซึ่งเป็นแผนที่ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง จากการรบที่ยุทธกองทัพเรือทราฟัลการ์ กองเรือผสมประเทศฝรั่งเศส-ประเทศสเปนที่สั่งโดยพลเรือโท วีลเนิฟว์ ถูกพลเรือโท ลอร์ด เนลสัน ที่ราชกองทัพเรืออังกฤษตีกระทั่งแตกแพ้ ทำให้สหราชอาณาจักร แปลงเป็นประเทศมหาอำนาจทางทะเล นับจากนั้นตราบจนในอีกหนึ่งศตวรรษถัดมา เพิ่มเติมอีกรวมทั้งสะสมไว้ภายในที่เดียวกัน โดยข้อบังคับฉบับนี้ส่งผลเป็นการยกเลิกพ.ร.บ. แล้วก็ระเบียบเกี่ยวกับการพะนันพนันขันต่อที่มีอยู่แล้วเสียทั้งหมด นอกจากความลับมาตรา 853 มาตรา 854 แล้วก็มาตรา 855 ที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทำให้เมืองไทยมีข้อบังคับการเดิมพันซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับข้อกำหนดอันเกี่ยวกับความผิดพลาด และก็ข้อบัญญัติโทษทางอาญาขึ้นใช้บังคับเป็นครั้งแรก แล้วก็นับจากนั้นเป็นต้นมาแนวคิดเกี่ยวกับการเดิมพันในประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงจากการสืบเสาะหาผลตอบแทนมาเป็นการควบคุมและก็คุ้มครองป้องกันแทน ถัดมาก็เลยได้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการเดิมพันขึ้นอีกทีหนึ่ง เนื่องมาจากการเดิมพันได้มีการปรับปรุงขึ้นอย่างเร็ว มีการพนันในจำพวกต่างๆมากยิ่งกว่าเดิมมาย ทำให้ข้อบังคับที่มีใช้อยู่โบราณ ไม่เหมาะสมกับภาวะเรื่องจริงของสังคมไทยในตอนนี้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ช่วงวันที่ 31 เดือนมกราคมพ.ศ. 2478 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล ก็เลยได้มี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ออกพระราชบัญญัติขึ้นใหม่ เรียกว่า “พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478” มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2478 เป็นต้นไป โดยข้อบังคับฉบับนี้ส่งผลเป็นการยกเลิกพ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2473 รวมทั้งบรรดาข้อบังคับ กฎ ข้อกำหนดซึ่งมีความขัดหรือคัดค้านกับบทบัญญัติที่พ.ร.บ.นี้ นอกจากความลับมาตรา 853 มาตรา 854 แล้วก็มาตรา 855 ที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สล็อต


ถัดมาตอนวันที่ 31 มี.ค. พ.ศ. 2481 พระบาทสมเด็จ กษัตริย์อนันทมหิดล ก็เลยได้มีพระบรมราชโองการให้ยี่ห้อพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับข้อแม้การพะนันตามมายี่ห้อ 4 ที่พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478” มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ม.ย. 2482 เป็นต้นไป เพื่อกำหนดข้อแม้สำหรับการพะนันอันระบุเอาไว้ภายในบัญชี กรัม ด้านหลังพ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 ข้างในสถานที่ “กาสิโน” ของรัฐบาล และก็ได้ถูกยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกากล่าวถึงข้อแม้การพะนันตามมายี่ห้อ 4 ที่พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 (ฉบับที่ 2) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2482 เป็นต้นไป โดยในตลอดเวลาที่พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 ใช้บังคับอยู่ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมอีกพ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 มาแล้วเป็นปริมาณ 7 ฉบับ ดังต่อไปนี้

สล็อตออนไลน์


1.พ.ร.บ.การพะนัน (ฉะบับที่ 2) พ.ศ. 2482 ปรับปรุงเสริมเติมการจัดเก็บภาษีการเล่นการเดิมพันตามความลับมาตรา 16 และก็เงินค่าธรรมเนียมตามความลับมาตรา 17 นั้น ให้รัฐมนตรีข้าราชการตามพ.ร.บ.นี้ ระบุตามภาวะที่แคว้นได้
2.พ.ร.บ.การพะนัน (ฉะบับที่ 3) พ.ศ. 2485 ปรับแต่งเพิ่มเติมอีกในเรื่องบทกำหนดการลงโทษให้หนักขึ้นสำหรับผู้กระทำผิดและก็เคยได้รับโทษมาแล้วเพื่อผู้กระทำความผิดเข็ดพ.ร.บ.การเดิมพัน (ฉบับที่ 4) พุทธสักราช 2485 ปรับปรุงเพิ่มการเล่นที่ไม่ได้กำหนดเอาไว้ในบัญชี กรัม และก็บัญชี ข. ด้านหลังพ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 ซึ่งจะพนันกันหรือจะจัดให้มีเพื่อพนันกันได้ต้องมีกฎกระทรวงบอกชื่อการเล่นรวมทั้งข้อตกลงไว้
3.พ.ร.บ.การพะนัน (ฉะบับที่ 5) พุทธศักราช 2490 ปรับแก้เพิ่มเติมอีกการจ่ายสินบนแก่หัวหน้าจับผู้ที่กระทำความผิดครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าเสียหาย
4.พ.ร.บ.การเดิมพัน (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2503 ปรับปรุงเพิ่มเติมอีกการจัดเก็บภาษีการเล่นการเดิมพัน เหตุเพราะเดี๋ยวนี้ เทศบาลได้รับเงินแบ่งส่วนรายได้จากการอนุญาตให้เล่นการเดิมพันไว้น้อยมากโดยได้รับเพียงแค่ 10% ของอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุมัติแค่นั้น รวมทั้งรายได้ของเทศบาลไม่พอแก่ภารกิจในอันที่จะบำรุงแคว้น จึงต้องควรเก็บภาษีการเล่นการเดิมพัน เลข 17 , 18 แล้วก็ 19 ในบัญชี ข. ที่พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 มากขึ้น เพื่อเป็นรายได้แก่เทศบาล
5.พ.ร.บ.การเดิมพัน (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2504 ปรับปรุงเสริมเติมในเรื่องบทกำหนดการทำโทษให้หนักขึ้น ด้วยเหตุว่าปรากฏว่าได้มีการเล่นการเดิมพันสลากกินรวบอันเป็นการไม่ถูกกฎหมายอยู่โดยแพร่หลายเหมาะสมที่จะปรับแก้เพิ่มอีกข้อบังคับให้ลงทัณฑ์หนักขึ้นเพื่อเป็นการทำลายล้าง
6.พ.ร.บ.การเดิมพัน (ฉบับที่ 8) พุทธศักราช 2505 ปรับแต่งเพิ่มเติมอีกในเรื่องของคนขายขายสลากเกินราคาที่กำหนดไว้ เนื่องด้วยมีคนขายขายล็อตเตอรี่ที่ยังไม่ได้ออกรางวัลเกินกว่าราคาที่กำหนดไว้ในสลาก ส่งผลให้ประชากรจำต้องซื้อสลากในราคาแพง และไม่บางทีอาจลงทัณฑ์แก่คนขายได้ เพื่อเป็นทางปกป้องรวมทั้งทำลายล้างความเป็นมารวมทั้งพัฒนาการของข้อบังคับเกี่ยวกับการเดิมพัน
7.เมืองไทยได้เริ่มมีข้อบังคับเกี่ยวกับการเดิมพันขึ้นใช้ บังคับเป็นครั้งแรกตอนวันที่ 1 ม.ย. 2472หมายถึงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 18 เกี่ยวกับการเดิมพันแล้วก็พนันขันต่อ ซึ่งบทบัญญัติไว้ภายในมาตรา 853 – 855 อันเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับข้อกำหนดในทางแพ่ง และก็ยังคงใช้บังคับอยู่จนกระทั่งในตอนนี้ ต่อจากนั้นในปีถัดมาเป็นพ.ศ. 2473 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาชนธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็เลยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ออกกฎหมายขึ้นใหม่ เรียกว่า “พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2473” ส่งผล บังคับใช้เมื่อวันที่ 14 เดือนกันยายน 2473 เป็นต้นไป โดยที่ทรงความคิดว่า ข้อบังคับกล่าวถึงการพะนันพนันขันต่ออันยี่ห้อเอาไว้ภายในพ.ร.บ.หลายฉบับนั้น เหมาะสมปรับแต่ง

jumboslot


เสริมเติมและก็สะสมเอาไว้ในที่เดียวกัน โดยข้อบังคับฉบับนี้ส่งผลเป็นการยกเลิกพ.ร.บ. และก็กฎระเบียบเกี่ยวกับการพะนันพนันขันต่อที่มีอยู่แล้วเสียทั้งหมดทั้งปวง เว้นแต่ว่าความลับมาตรา 853 มาตรา 854 และก็มาตรา 855 ที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทำให้เมืองไทยมีข้อบังคับการเดิมพันซึ่งเป็นบทบัญญัติกล่าวถึงกฎข้อบังคับอันเกี่ยวกับข้อผิดพลาด รวมทั้งบทกำหนดโทษทางอาญาขึ้นใช้บังคับเป็นครั้งแรก และก็ตั้งแต่แมื่อนั้นเป็นต้นมาแนวคิดเกี่ยวกับการเดิมพันในประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงจากการสืบหาผลตอบแทนมาเป็นการควบคุมแล้วก็คุ้มครองแทน ถัดมาก็เลยได้มีการปรับแก้ข้อบังคับเกี่ยวกับการเดิมพันขึ้นอีกรอบหนึ่ง เนื่องมาจากการเดิมพันได้มีการปรับปรุงขึ้นอย่างเร็ว มีการพนันในจำพวกต่างๆมากยิ่งกว่าเดิมมาย ทำให้ข้อบังคับที่มีใช้อยู่เชย ไม่เหมาะสมกับภาวะความจริงของสังคมไทยใปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ ตอนวันที่ 31 เดือนมกราคมพ.ศ. 2478 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล ก็เลยได้มี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ออกกฎหมายขึ้นใหม่ เรียกว่า “พ.ร.บ.การพะนัน

slot</p”