การพนันและขันต่อ

“การเดิมพันรวมทั้งพนันขันต่อ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่องราวรวมทั้งพัฒนาการของการเดิมพันแล้วก็ต่อรองนั้น มีประวัติรวมทั้งพัฒนาการเช่นเดียวกันกับการเดิมพัน พูดอีกนัยหนึ่ง การเดิมพันมีมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ซึ่งไม่สามารถที่จะแยกออกมาจากมนุษย์ได้ ราวกับเป็นมรดกในสังคม โดยที่บางสังคมอนุญาต ให้เล่นได้ บางสังคมไม่ให้เปิดคาสิโน (casino) ก็เพราะว่ามีความเห็นว่าจะเป็นการมอมเมาสมาชิกในสังคม และก็พลเมืองในประเทศทั้งก่อให้เกิดผลกระทบ แม้กระนั้นก็มีการผ่อนผันอยู่บ้าง ในประเทศไทยการเดิมพันเริ่มเข้ามาโดยเชิงพาณิชย์ ซึ่งในยุคเก่าจีนเป็น ผู้นำเข้ามา ตั้งแต่ยุคกรุงจังหวัดสุโขทัยจนถึงมาถึงยุคกรุงศรีอยุธยา ก็มีการตั้งบ่อนมีการเก็บค่าธรรมเนียมจากเจ้าบ่อนเรียกว่า “อากรบ่อนเบี้ย” จนกระทั่งรัชกาลที่ 4 ที่กรุงรัตนโกสินทร์ก็มีการเก็บมากขึ้น เพื่อทดแทนรายได้ที่เสียไปสำหรับในการค้าขายกับต่างแดน การเดิมพันและก็ต่อรอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศข้อตกลง ลักษณะ 18 กำหนดไว้ดังนี้

เครดิตฟรี


มาตรา 853 “อันการเดิมพันต่อรองนั้นท่านว่าหาก่อให้กำเนิดหนี้สินไม่ สิ่งที่ได้ให้กันไปสำหรับเพื่อการพนันหรือพนันขันต่อก็จะทวงคืนมิได้ เนื่องจากเหตุหามูลหนี้สินอย่างหนึ่งประการใดไม่ได้
ข้อบังคับที่กล่าวนี้ ท่านให้ใช้ตลอดถึงกติกาเป็นมูลหนี้สินอย่างหนึ่งประการใด อันข้างเสียเงินจากการเล่นพนันพนันขันต่อถ้าเกิดทำให้อีกข้างหนึ่งเพื่อจะจ่ายและชำระหนี้เงินพนันหรือต่อรองด้วย”
บทบัญญัติดังที่กล่าวถึงมาแล้วจะมองเห็นได้ว่าการพนันหาก่อให้กำเนิดหนี้สินไม่ แปลว่าหนี้สินที่เสียไปสำหรับการพนันไม่บางทีอาจฟ้องร้องคดีบังคับคดีได้ บุคคลที่สูญเสียเงินหรือสินทรัพย์ไปเพราะเหตุว่าการเดิมพันไม่เป็นผู้เสียหายโดยชอบด้วยกฎหมาย สิ่งที่ได้ให้กันไปสำหรับในการพนันนั้นจะทวงคืนมิได้ เพราะเหตุว่าเหตุหามูลหนี้สินประการใดมิได้เป็นสิ่งใดที่ให้กันไปแล้วสำหรับการเล่นการเดิมพันถือเป็นการใหโดยไม่มีมูลหนี้สินต่อกันจะทวงคืนมิได้ ดังนี้รวมทั้งการร้องทุกข์เรียกร้องเอาของที่เสียกลับคืนโดยอ้างถึงว่าการเดิมพันหรือพนันขันต่อไม่ก่อกำเนิดหนี้สินแก่กันแบบนี้ ข้อบังคับจะไม่รับบังคับให้หมายความรวมตลอดถึงกติกาที่ข้างเสียนำมาซึ่งการก่อให้เกิดมูลหนี้สินขึ้นต่ออีกข้างหนึ่งเพื่อเป็นการจ่ายและชำระหนี้สินการพนันหรือต่อรองนั้นด้วย

สล็อต


การเดิมพันพนันขันต่อตามพ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 นั้น มีอีกทั้งชนิดที่ห้ามเด็ดขาด รวมทั้งชนิดที่ห้ามเล่นแต่ว่าขอรับอนุญาตเล่นได้จากที่เจาะจงเอาไว้ภายในพ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 รวมถึงการเล่นที่มีลักษณะคล้ายกันที่พ.ร.บ.การพะนันห้ามไว้นั้น ก็เลยถือว่าเป็นการเดิมพันต่อรองตามความหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 853 ด้วย ดังนั้นก็เลยหาก่อให้กำเนิดหนี้สินต่อกันไม่ แล้วก็สิ่งใดที่ได้ให้กันไปสำหรับการพนันก็จะทวงคืนมิได้ มาตรา 854 “อันการออกล็อตเตอรี่ดีแล้ว ออกสลากกินรวบดีแล้ว เป็นคำสัญญาอันจะผูกพันต่อเมื่อรัฐบาลได้มอบอำนาจหรือให้คำรับรองแก่การนั้นเฉพาะตัว นอกเหนือจากนี้ท่านให้บังคับตามบทบัญญัติมาตรา 853” การเดิมพันพนันขันต่อที่ข้อบังคับนอกจากให้ผูกพันฟ้องกันได้นั้นมี 2 ชนิด ดังต่อไปนี้
ล็อตเตอรี่ (Lottery) เป็นการเล่นโดยการลุ้นโชค โดยผู้บริโภคสลากเล่นคุ้นเคย เอาเงินที่ซื้อสลากมารวมเหมาะเป็นก้อนเมื่อหักค่าครองชีพต่างๆตลอดจนภาษีแล้ว เอาเงินที่เหลือมาจัดเป็นรางวัล โดยการลุ้นโชคด้วยการออกเลขสลาก เลขสลากที่ออกรางวัลตรงกับเลขสลากของผู้บริโภคไปใคร ผู้นั้นก็มีสิทธิได้รับรางวัล
สลากกินรวบ (Raffle)หมายถึงการออกตั๋วสลากที่มีปริมาณจำกัดเพื่อเสี่ยงดวงโดยให้ของเป็นรางวัล ยกตัวอย่างเช่น ทีวี ตู้แช่เย็น หรือข้าวของอื่น แล้วขายสลากให้แก่ผู้เล่นเท่าปริมาณราคาของหรือมากยิ่งกว่า แล้วผู้ออกของก็เก็บรวบรวมเอาเงินค่าสลากไปทั้งปวง ส่วนของขวัญตกอาทิเช่นผู้ถือสลากที่ถูกรางวัลโดยกรรมวิธีเสี่ยงดวง
อีกทั้งล็อตเตอรี่แล้วก็สลากกินรวบนี้ เป็นคำสัญญาระหว่างผู้จัดให้มีการออกล็อตเตอรี่หรือสลากกินรวบ กับผู้เข้าเล่นนั้นจะผูกพันฟ้องคดีบังคับกันได้ ก็เมื่อรัฐบาลมอบอำนาจหรือให้คำรับรองแก่การออกสลากนั้นรายตัวไป เมื่อผู้จัดให้มีการเล่นรายใดได้รับอำนาจหรือคำรับรองจากรัฐบาลแล้ว คำสัญญาก็ผูกพันกันแล้วก็ฟ้องบังคับกันได้ ไม่อยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 853 แต่ว่าถ้าเกิดรายใดรัฐบาลไม่ให้สิทธิหรือคำรับรอง การเล่นย่อมไม่ก่อกำเนิดหนี้สิน จำต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 853

สล็อตออนไลน์


การอนุญาตให้ออกล็อตเตอรี่หรือสลากกินรวบนี้ รัฐบาลให้สิทธิออกได้โดยไม่ต้องมีการขอตามพ.ร.บ.การพะนัน โดยคนที่ขอบางครั้งก็อาจจะเป็นหน่วยงาน เทศบาล จังหวัดหรือเอกชน เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ออกล็อตเตอรี่หรือสลากกินรวบตามคำร้องขอแล้ว เรียกว่ารัฐบาลมอบอำนาจ ส่วนในกรณีที่รัฐบาลได้ให้คำมั่นนั้น เช่น การออกล็อตเตอรี่ของรัฐบาลซึ่งเป็นการจัดขึ้นโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลของกระทรวงการคลัง กรณีแบบนี้ไม่ต้องมีการขอโดยที่กระทรวงการคลังเสนอเหตุผลไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อขอออกล็อตเตอรี่ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นดีเห็นชอบและก็อนุมัติอย่างนั้น กรณีแบบนี้นับว่ารัฐบาลได้ให้คำมั่นสัญญา สำหรับเพื่อการออกลอตเตอรี่ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ เพราะว่าเป็นกิจการค้าที่เกี่ยวโยงกับพสกนิกรโดยตรง แล้วก็เป็นกิจการค้าที่มีรายได้ค่าใช้จ่ายมากมายทั้งยังจำนวนแล้วก็รายการ ด้วยเหตุนั้น ก็เลยได้มีการออกพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พุทธศักราช 2517 ขึ้น เพื่อกำหนดให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งมีบทบาทในการนี้เป็นนิติบุคคล รวมทั้งระบุรายได้ค่าใช้จ่ายของที่ทำการให้เป็นไปโดยรัดกุมเป็นกิจจะลักษณะและก็สมควร ซึ่งสาระสำคัญของพ.ร.บ.ดังที่ได้กล่าวมาแล้วมีดังนี้ ระบุนิยามศัพท์ที่ใช้ในพ.ร.บ.นี้ กำหนดให้ก่อตั้งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้น โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ เพื่อปฏิบัติภารกิจออกหวยรัฐบาล จัดแจงสถานที่พิมพ์สำหรับเพื่อการพิมพ์ลอตเตอรี่ รวมทั้งทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องและก็มีคุณประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของที่ทำการ โดยให้โอนธุรกิจ สินทรัพย์ สิทธิ หนี้สิน บุคลากรและก็ผู้รับจ้างของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงการคลังไปเป็นของที่ทำการ ในประเด็นการดูแล ควบคุมและก็การจัดการกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลโดยธรรมดา แล้วก็ให้มีคณะกรรมการสลากกินแบ่งมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลธุรกิจการค้าแล้วก็กำหนดนโยบายของที่ทำการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ระบุในด้านการเงิน การบัญชีของ

jumboslot


ที่ทำการ กำหนดให้นับว่าการออกหวยรัฐบาลของที่ทำการตามพ.ร.บ.นี้เป็นการออกล็อตเตอรี่โดยได้รับอำนาจจากรัฐบาล ซึ่งทำให้หนี้สินที่เกิดขึ้นมาจากการออกสลากดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นติดหนี้ติดสินที่บางทีอาจเรียกร้องให้จ่ายได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งให้จัดว่าการออกสลากดังที่กล่าวผ่านมาแล้วเป็นการออกล็อตเตอรี่ที่ได้รับอนุญาตและก็ตีตราจากบุคลากรข้าราชการโดยชอบด้วยกฎหมายกล่าวถึงการเดิมพันแล้ว และไม่จำต้องเสียค่าบริการและก็ค่าภาษีอากรใดๆก็ตามโดยชอบด้วยกฎหมายนั้น โดยสิทธิเรียกร้องหนี้สินอันเกิดขึ้นได้เนื่องมาจากการออกหวยรัฐบาลตามพ.ร.บ.นี้แก่ความสองปี ระบุในประเด็นการอนุเคราะห์บุคลากรและก็ผู้รับจ้าง ระบุบทกำหนดการทำโทษสำหรับคนที่เสนอขายหรือขายหวยรัฐบาลเกินราคาที่ระบุในสลาก มาตรา 855 “ด้านในบังคับที่มาตรา 312 แล้วก็มาตรา 916 ตั๋วสัญญาใช้เงินหรือเอกสารอันอื่นทุกฉบับซึ่งออกให้เต็มปริมาณ หรือแต่ว่าโดยส่วนเพื่อแทนเงินอะไรก็ตามอันได้แม้กระนั้นชนะพนันหรือต่อรองก็ดีแล้ว ออกให้เพื่อใช้เงินที่ยืมมาใช้สำหรับเพื่อการพนันหรือต่อรองตัวอย่างเช่นนั้นก็ดีแล้ว ท่านว่าไม่สมบูรณ์ เพื่อคุณประโยชน์ที่บทบัญญัตินี้ เงินรายใดให้ยืมแก่บุคคลกำลังเล่นการเดิมพันหรือพนันขันต่อ ในเวลาหรือในสถานที่เล่นแบบนั้น ท่านให้คาดคะเนไว้ก่อนว่าเงินนั้นได้ให้ยืมไปเล่นเพื่อการเดิมพันหรือพนันขันต่อ”
(มาตรา 312 มูลหนี้สินอันพึงจะจ่ายตามเขาสั่ง ลูกหนี้จะชูข้อต่อสู้ที่มีต่อเจ้าหนี้เดิมเป็นข้อต่อสู้คนรับโอนอย่างสุจริตหาได้ไม่)
(มาตรา 916 บุคคลทั้งหลายแหล่ผู้ถูกฟ้องในมูลเช็ค จะต่อสู้ผู้ทรง ด้วยข้อต่อสู้อันอาศัยความเกี่ยวข้องกันส่วนตัวระหว่างตัวเองกับผู้สั่งจ่ายหรือกับ ผู้ทรงก่อนๆนั้นได้ไม่ ยกเว้นการโอนจะได้มีขึ้นด้วยการคบคิดกันคดโกง)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 855 นี้ แยกพิเคราะห์ได้ 2 ประการ ดังต่อไปนี้
ตั๋วแลกเงินหรือเอกสารทุกฉบับซึ่งคนแพ้พนันออกให้เต็มปริมาณ หรือเพียงแค่นิดหน่อยแก่คนชนะพนันไม่สมบูรณ์ ผู้ชนะการพนันจะฟ้องคนเสียเดิมพัน ใช้หนี้ใช้สินตามตั๋วสัญญาใช้เงินหรือเอกสารนั้นมิได้ ยกตัวอย่างเช่น ไก่แพ้พนันไข่ 2,000 บาท ก็เลยออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้ไข่ฉบับหนึ่ง เพื่อแทนเงินที่ไก่แพ้พนันนั้น ถ้าหากไก่ไม่ใช้เงินเมื่อถึงกำหนดตามตั๋ว ไข่จะฟ้องเรียกเงินจากไก่ตามตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับนั้นมิได้ สำหรับในการที่จะวิเคราะห์ว่ายังไงก็เลยถือว่าให้ยืมเงินไปเพื่อเล่นการเดิมพันหรือพนันขันต่อนั้น ข้อบังคับอวดดีคาดการณ์ไว้ว่า เงินที่ให้ยืมแก่บุคคลกำลังเล่นการเดิมพันหรือพนันขันต่อหรือสถานที่เล่นแบบนั้น ท่านให้คาดคะเนไว้ก่อนว่าเงินนั้นได้ใช้ไปสำหรับในการเล่นการเดิมพันพนันขันต่อตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 855 วรรคด้านหลัง เช็คหรือเอกสารอันอื่นทุกฉบับซึ่งออกให้เพื่อใช้เงินที่ยืมมาใช้ สำหรับเพื่อการพนันรวมทั้งต่อรอง ก็จัดว่าไม่สมบูรณ์ เพราะว่าข้อบังคับไม่อยากให้มีการจ่ายหนี้เงินที่ยืมมาเล่นการเดิมพัน เพื่อเป็นการปราบไม่ให้เล่นการเดิมพัน ตั๋วแลกเงินไม่สมบูรณ์ หมายความเฉพาะระหว่างผู้ออกเช็คกับคนชนะพนันหรือต่อรองแล้วก็ผู้บริจาคยืมเงินมาใช้เพื่อการพนันหรือต่อรองที่จะเอาขึ้นต่อสู้เพียงแค่นั้น ไม่รวมทั้งคนรับโอนเช็คมาโดยความซื่อสัตย์ด้วย คนรับโอนตั๋วแลกเงินมาอย่างสุจริตก็เลยฟ้องคดี ให้บังคับจ่ายและชำระหนี้ตามตั๋วแลกเงินนั้นได้โดยบริบูรณ์ คำสัญญาอื่นๆที่ไม่เป็นการพนันและก็ต่อรอง การเล่นแชร์เปียสลากกินแบ่ง เนื่องจากไม่มีลักษณะว่าจะมีทางได้ทางเสียของผู้เล่น เพราะฉะนั้น ก็เลยไม่เป็นการพนันและก็พนันขันต่อ แม้กระนั้นเป็นคำสัญญาอย่างหนึ่งซึ่งฟ้องได้

slot</p”